Wat is een overlijdensrisicoverzekering, ook wel ORV genoemd?

Wanneer je het hebt over overlijdensrisicoverzekeringen, zal je al snel merken dat lang niet iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Een vergissing met bijvoorbeeld een lijfrentepolis of een begrafenisverzekering is dan al snel gemaakt. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze verschillende verzekeringen.

Haaks op elkaar: de overlijdensrisicoverzekering versus de lijfrente

overlijdensrisicoverzekeringBen je niet thuis in verzekeringsland, dan is het wellicht voor de hand liggend om een lijfrenteverzekering en een overlijdensrisicoverzekering als “één pot nat” te beschouwen. Toch is het verschil tussen een lijfrenteverzekering en een overlijdensrisicoverzekering één van wezenlijke aard, namelijk: het leven van de verzekerde. Bij de klassieke lijfrenteverzekering vindt uitkering namelijk plaats op voorwaarde dat de verzekerde op de einddatum nog in leven is. Heb je voortijdig het aardse met het eeuwige verwisseld, dan vervalt de betaalde premie en daarmee de gehele inleg aan de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij spint dus garen bij jouw dood, ook al wordt dit je nooit met zo veel woorden gezegd. Bij de overlijdensrisicoverzekering daarentegen is de verzekeringsmaatschappij juist níet gebaat bij jouw overlijden, want een voortijdig verscheiden betekent: uitkeren. Niet aan jou natuurlijk, maar aan je nabestaanden. Weer anders werkt het bij een begrafenisverzekering, waarbij geld gespaard wordt voor het bekostigen van een uitvaart. De lijfrenteverzekering en de overlijdensrisicoverzekering staan dus eigenlijk haaks op elkaar, want financieel gezien dek je bij de ene verzekering het ‘risico’ af dat je in leven blijft, en bij de andere juist niet.

Lees verder →Wat is een overlijdensrisicoverzekering, ook wel ORV genoemd?

Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

De vraag of een overlijdensrisicoverzekering verplicht is, is minder gemakkelijk te beantwoorden dan je op het eerste gezicht wellicht denkt. Heb je het over de vraag of deze verzekering wettelijk verplicht is, dan is het antwoord op deze vraag ontkennend. Sowieso zijn er in Nederland niet zo heel veel verzekeringen die verplicht zijn. De zorgverzekering bijvoorbeeld is dat wél, net zoals de WA-verzekering voor iedereen die een motorvoertuig op zijn/haar naam heeft staan. Deze laatstgenoemde moet overigens niet verward worden met de persoonlijke WA-verzekering, dus de verzekering die uitkeert wanneer je hond een oud vrouwtje ondersteboven rent of wanneer je kleuter vanaf het balkon een bloempot op het hoofd van je buurman mikt. In al deze gevallen is een persoonlijke WA-verzekering handig, maar: niet verplicht. 

Lees verder →Is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Overlijdensrisicoverzekering en de belastingdienst

Overlijdensrisicoverzekering en de belastingdienstOver overlijdensrisicoverzekeringen bestaan veel vragen en misverstanden. Zo weten veel mensen niet of een overlijdensrisicoverzekering verplicht is en zo ja, in welke gevallen. Ook het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en bijvoorbeeld een lijfrenteuitkering of een begrafenisverzekering is lang niet iedereen duidelijk. En hoe zit dat eigenlijk met de belastingdienst? Is de premie voor een overlijdensrisicoverzekering fiscaal aftrekbaar?

Lees verder →Overlijdensrisicoverzekering en de belastingdienst

Overlijdensrisicoverzekering en je gezondheid

Iedereen gaat dood, de vraag is alleen wanneer. Ben je gezegend met goede genen en een uitstekende gezondheid, dan zou het zomaar kunnen dat je op een goede dag in het plaatselijke bejaardencentrum geniet van het bezoekje van je achterachterkleinkinderen. Helaas is dit lang niet voor iedereen weggelegd. Dit weten verzekeringsmaatschappijen natuurlijk ook, dus bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering zullen zij graag een reële inschatting willen maken van de kans dat je gedurende de looptijd van de verzekering het tijdige verwisselt met de eeuwigheid. Dit doen zij onder andere door middel van een gezondheidsverklaring.

Lees verder →Overlijdensrisicoverzekering en je gezondheid

Gevolgen vergrijzing op uitvaartbranche en overlijdensverzekering

Nederland vergrijst. Doordat de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd beginnen te bereiken zal het aantal ouderen in onze samenleving rap toenemen. In 2012 was nog 2,7 miljoen (16%) van de Nederlanders 65 jaar of ouder. De verwachting is dat hun aantal zal blijven groeien naar 4,7 miljoen (26%) in 2040 en dat dit aantal ouderen tot 2060 gelijk zal blijven. Hierna zal hun aantal weer afnemen. Met het stijgen van het aantal ouderen zal ook het aantal sterfgevallen toenemen. Wat zijn de gevolgen van vergrijzing voor begrafenisonderneminge n, begraafplaatsen en de gemiddelde overlijdensverzekering?

Lees verder →Gevolgen vergrijzing op uitvaartbranche en overlijdensverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering na genetisch onderzoek

“Dat is een De Vries, dat zie je zo!” Sommige kenmerken, zoals rood haar, flaporen of een typische vorm van de neus, kunnen in bepaalde families zeer dominant aanwezig zijn. Dit komt doordat uiterlijke kenmerken erfelijk bepaald zijn. Maar ook voor sommige ziektes kan een erfelijke aanleg aanwezig zijn. Borstkanker bijvoorbeeld kan worden veroorzaakt door een mutatie op het BRCA1-gen, een mutatie die van generatie op generatie kan worden doorgegeven en die tegenwoordig dankzij genetisch onderzoek voortijdig kan worden vastgesteld. Vrouwen bij wie de mutatie wordt aangetroffen, kunnen maatregelen treffen om hun sterk verhoogde risico op borst- en eierstokkanker te reduceren. Deze maatregelen variëren van een jaarlijkse preventieve controle tot de ingrijpende beslissing om de borsten en/of eierstokken voortijdig te laten verwijderen. Maar wat als een vrouw bij wie de BRCA1-mutatie wordt aangetroffen, een overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten? Loopt zij het risico te worden afgewezen op grond van haar gezondheid?

Lees verder →Een overlijdensrisicoverzekering na genetisch onderzoek

De overlijdensrisicoverzekering en euthanasie

Je wil er liever niet aan denken, maar in het geval van een overlijdensrisicoverzekering moet je wel: je eigen dood. Het principe van de overlijdensrisicoverzekering bestaat immers uit de uitkering die door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald na je overlijden. Hierbij geldt in de meeste gevallen wel,, dat dit overlijden moet plaatsvinden vóór een bepaalde datum (de einddatum van de verzekering). Ben je bij het bereiken van de einddatum nog ‘alive and kicking’, dan vervalt het recht op uitkering. De betaalde premie krijg je uiteraard niet terug; deze blijft in handen van de verzekeraar. 

Lees verder →De overlijdensrisicoverzekering en euthanasie

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten na psychische klachten

Hoewel een overlijdensrisicoverzekering afsluiten wettelijk gezien niet verplicht is, zijn er toch een aantal situaties waarin je er niet of nauwelijks aan ontkomt. Bijvoorbeeld wanneer je een hypotheek afsluit. Een hypotheekverstrekker heeft namelijk het recht om van de hypotheekgever (de koper van het huis) te eisen dat hij of zij een overlijdensrisicoverzekering afsluit. Wanneer je in het verleden te kampen hebt gehad met psychische klachten, kan het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering lastiger worden dan je denkt. 

Lees verder →Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten na psychische klachten

De overlijdensrisicoverzekering na echtscheiding

Getrouwd blijf je totdat de dood jullie scheidt. Dat is althans de bedoeling van de meeste stellen, op het moment dat ze voor het altaar staan dan. In ruim eenderde van de gevallen wordt het huwelijk vroeg of laat beëindigd door een andere oorzaak dan het overlijden van een van beide partners. Op dat moment zal ook een verdeling moeten plaatsvinden van de boedel, tenminste, wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Wie op huwelijkse voorwaarden in het huwelijksbootje is gestapt, heeft het wat dat betreft bij een echtscheiding gemakkelijker: wat van wie is, is allemaal vóór de trouw al vastgelegd. 

Lees verder →De overlijdensrisicoverzekering na echtscheiding

Stoppen met roken voor je overlijdensrisicoverzekering

Ieder jaar proberen duizenden Nederlanders het weer: stoppen met roken. Helaas lukt het lang niet iedereen om de sigaretten voorgoed te laten staan. Mocht de reductie van het risico op long-, keel- en slokdarmkanker nog niet genoeg motivatie opleveren, dan heb je met de premie voor een overlijdensrisicoverzekering een extra stok achter de deur. Het blijkt namelijk dat de premieverschillen tussen rokers en niet-rokers kunnen oplopen tot in totaal 10.000 euro. Stoppen met roken voor je overlijdensrisicoverzekering is dus zeker lonend!

Lees verder →Stoppen met roken voor je overlijdensrisicoverzekering