De overlijdensrisicoverzekering en euthanasie

Je wil er liever niet aan denken, maar in het geval van een overlijdensrisicoverzekering moet je wel: je eigen dood. Het principe van de overlijdensrisicoverzekering bestaat immers uit de uitkering die door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald na je overlijden. Hierbij geldt in de meeste gevallen wel,, dat dit overlijden moet plaatsvinden vóór een bepaalde datum (de einddatum van de verzekering). Ben je bij het bereiken van de einddatum nog ‘alive and kicking’, dan vervalt het recht op uitkering. De betaalde premie krijg je uiteraard niet terug; deze blijft in handen van de verzekeraar. Anders is het, wanneer je vóór de einddatum van de verzekering gaat hemelen. De overlijdensrisicoverzekering komt dan tot uitbetaling. Zou je tot het besluit komen je eigen leven te beëindigen, dan is het verscheiden geen risico meer, maar een keuze. Daarom hanteren veel verzekeringsmaatschappijen het principe dat er niet wordt uitbetaald op het moment dat je je lot in eigen hand neemt. Ook zijn er maatschappijen die een ‘wachttijd’ hanteren van twee jaar. Maar hoe zit het met de overlijdensrisicoverzekering en euthanasie?

Wie een euthanasieverzoek indient, gaat niet bepaald over één nacht ijs. Aan een euthanasieverzoek gaan meestal veel gesprekken, veel leed en heel veel pijn vooraf. Ook wie besluit om zichzelf van het leven te beroven, doet dat vaak niet in een impuls. Toch is er uiteraard een groot verschil tussen zelfmoord en euthanasie: bij zelfmoord wordt je leven door jouzelf beëindigd, bij euthanasie wordt er door een ander een eind aan jouw lijden gemaakt- maar wel op jouw verzoek. Bijvoorbeeld omdat je lijdt aan een ernstige, ongeneeslijke ziekte. De meeste verzekeraars keren uit in geval van euthanasie, ook als deze binnen twee jaar na aanvang van de verzekering plaatsvindt. Hierbij geldt uiteraard wel dat je ten tijde van het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering niets verzwegen hebt op je gezondheidsverklaring: het mag dus niet zo zijn dat al bekend was dat je aan deze ziekte leed. Ook moet de euthanasie volgens de regels van de wet zijn gepleegd.