De overlijdensrisicoverzekering na echtscheiding

Getrouwd blijf je totdat de dood jullie scheidt. Dat is althans de bedoeling van de meeste stellen, op het moment dat ze voor het altaar staan dan. In ruim eenderde van de gevallen wordt het huwelijk vroeg of laat beëindigd door een andere oorzaak dan het overlijden van een van beide partners. Op dat moment zal ook een verdeling moeten plaatsvinden van de boedel, tenminste, wanneer je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Wie op huwelijkse voorwaarden in het huwelijksbootje is gestapt, heeft het wat dat betreft bij een echtscheiding gemakkelijker: wat van wie is, is allemaal vóór de trouw al vastgelegd. 

Gehuwd in gemeenschap van goederen en een echtscheiding in het vooruitzicht? Tijd om samen rond de tafel te gaan. Wie krijgt de auto, wie krijgt het huis, wie krijgt de hond, maar ook: hoe zit het met het financiële plaatje? De hoofdregel is, dat het gehele vermogen op basis van 50/50 moet worden verdeeld. Dit geldt niet alleen voor de banktegoeden, maar ook voor de waarden van verschillende verzekeringen. Bij een overlijdensrisicoverzekering ligt dit alleen wat lastiger. Dit is immers een verzekering zonder spaarelement: er wordt geen vermogen of uitkering opgebouwd, maar de verzekerde betaalt in plaats daarvan een risicopremie. Wanneer de verzekering beëindigd wordt, betaalt de verzekeraar geen afkooppremie. Er valt dus ook geen opgebouwde waarde te verdelen. Je kan er in zo’n geval voor kiezen om de verzekering te beëindigen of de begunstigde te wijzigen.

De overlijdensrisicoverzekering na echtscheiding: liever wijzigen dan beëindigen

Kies je voor beëindiging, dan kan de verzekeraar de polis laten vervallen zonder dat er nog recht bestaat op een uitkering. Dit is uiteraard een optie, maar wel eentje waarbij de verzekeraar spekkoper is: die hoeft immers niet uit te keren, maar steekt wel de premie in z’n zak. Een andere begunstigde aanwijzen is wellicht een beter idee. Op die manier krijgt na je overlijden niet je ex-partner, maar een ander, door jou aan te wijzen persoon, de overlijdensuitkering in handen.