Een overlijdensrisicoverzekering na genetisch onderzoek

“Dat is een De Vries, dat zie je zo!” Sommige kenmerken, zoals rood haar, flaporen of een typische vorm van de neus, kunnen in bepaalde families zeer dominant aanwezig zijn. Dit komt doordat uiterlijke kenmerken erfelijk bepaald zijn. Maar ook voor sommige ziektes kan een erfelijke aanleg aanwezig zijn. Borstkanker bijvoorbeeld kan worden veroorzaakt door een mutatie op het BRCA1-gen, een mutatie die van generatie op generatie kan worden doorgegeven en die tegenwoordig dankzij genetisch onderzoek voortijdig kan worden vastgesteld. Vrouwen bij wie de mutatie wordt aangetroffen, kunnen maatregelen treffen om hun sterk verhoogde risico op borst- en eierstokkanker te reduceren. Deze maatregelen variëren van een jaarlijkse preventieve controle tot de ingrijpende beslissing om de borsten en/of eierstokken voortijdig te laten verwijderen. Maar wat als een vrouw bij wie de BRCA1-mutatie wordt aangetroffen, een overlijdensrisicoverzekering wil afsluiten? Loopt zij het risico te worden afgewezen op grond van haar gezondheid?

Wie besluit om een genetisch onderzoek te laten verrichten, wordt vooraf gewezen op de voor- en nadelen van een dergelijke test. Het voordeel is uiteraard dat je maatregelen kan treffen wanneer je weet dat je erfelijk belast bent. Maar de nadelen mogen zeker niet worden uitgevlakt: het is nogal wat om te horen te krijgen dat je een erfelijke aandoening onder de genen hebt, zeker wanneer je familieleden aan deze ziekte hebt verloren. Verder wijzen veel genetisch consulenten op het risico van nadelige gevolgen voor het afsluiten van arbeids0ngeschiktheids- en levensverzekeringen en… de hypotheek. Juist bij het afsluiten van een hypotheek is een overlijdensrisicoverzekering vaak verplicht!

Een overlijdensrisicoverzekering na genetisch onderzoek: kan dat?

In de praktijk blijken de meeste mensen met een erfelijke belasting meer dan voldoende mogelijkheden te hebben om een normale overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Onder ‘normaal’ wordt hier verstaan: een ORV met een reguliere dekking, een reguliere looptijd en onder reguliere voorwaarden. Dit komt door de wettelijke vragengrens: voor verzekerde bedragen beneden deze grens is het verzekeringsmaatschappijen verboden om te vragen naar erfelijkheidsonderzoeken bij de aanvrager van de verzekering en diens familieleden. Wettelijk gezien ligt deze grens op 250.000 euro, maar veel verzekeringsmaatschappijen hanteren op vrijwillige gronden een hogere grens (pakweg tussen de 300.000 en 500.000 euro). Sluit je een overlijdensrisicoverzekering af binnen deze grenzen, dan worden er dus geen vragen gesteld over erfelijkheidsonderzoeken.