Gevolgen vergrijzing op uitvaartbranche en overlijdensverzekering

Nederland vergrijst. Doordat de babyboomers de pensioengerechtigde leeftijd beginnen te bereiken zal het aantal ouderen in onze samenleving rap toenemen. In 2012 was nog 2,7 miljoen (16%) van de Nederlanders 65 jaar of ouder. De verwachting is dat hun aantal zal blijven groeien naar 4,7 miljoen (26%) in 2040 en dat dit aantal ouderen tot 2060 gelijk zal blijven. Hierna zal hun aantal weer afnemen. Met het stijgen van het aantal ouderen zal ook het aantal sterfgevallen toenemen. Wat zijn de gevolgen van vergrijzing voor begrafenisonderneminge n, begraafplaatsen en de gemiddelde overlijdensverzekering?

Begrafenisondernemingen

De vergrijzing heeft zich al lang geleden aangekondigd. Het was dus ook al bekend dat het uitvaartwezen een groeimarkt zou worden. Inspelend op die trend zijn er steeds meer uitvaartbedrijven bij gekomen. Sinds 2002 begon echter het sterftecijfer te dalen, door een milder klimaat, de gezondheidstrend en een hogere levensverwachting. De uitvaartbranche had dus ineens met een krimpende markt te maken. Om zich te onderscheiden zijn begrafenisondernemingen zich sindsdien steeds meer gaan toeleggen op uitgebreidere serviceverlening, zoals het regelen van vliegtickets om familieleden uit het buitenland in te vliegen en 24-uurs telefoondiensten om klanten bij te staan in hun rouwverwerking. Een andere trend gaat juist de andere kant op: het aanbieden van budgetbegrafenissen. Sinds 2012 is er weer een stijging in het aantal sterfgevallen.

Begraafplaatsen

Door de vergrijzing zullen de begraafplaatsen ook steeds voller raken. Dit heeft een aantal gevolgen. Allereerst zullen graven duurder worden omdat de vraag groter wordt en grafplekken schaarser. Steeds meer oude graven zullen geruimd worden. Ook worden er steeds vaker alternatieve begraafmethoden toegepast die economischer met de ruimte op een begraafplaats omspringen. Er zullen steeds meer galerijgraven komen waar graven per drie zijn opgestapeld in een grafkast. En de verwachting is dat grafkelders een opmars zullen maken. Er speelt ook nog een andere trend, mensen willen steeds grotere en luxere graven.

Overlijdensverzekering

Door de schaarser wordende grafplekken en de toenemende vraag naar grotere graven zullen begrafenissen steeds duurder worden en daardoor de premies voor een uitvaartzekering toenemen. Daarnaast worden uitvaarten steeds uitgebreider en luxueuzer. Om een dekkend bedrag uitgekeerd te krijgen zullen ook steeds hogere polissen worden afgesloten.

Het CBS houdt uitgebreid het Nederlandse sterftecijfer bij. Op hun website zie je onder andere de ontwikkeling van het aantal sterfgevallen sinds 1950.