Wat is een overlijdensrisicoverzekering, ook wel ORV genoemd?

Wanneer je het hebt over overlijdensrisicoverzekeringen, zal je al snel merken dat lang niet iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Een vergissing met bijvoorbeeld een lijfrentepolis of een begrafenisverzekering is dan al snel gemaakt. Maar wat is nu eigenlijk het verschil tussen deze verschillende verzekeringen.

Haaks op elkaar: de overlijdensrisicoverzekering versus de lijfrente

overlijdensrisicoverzekeringBen je niet thuis in verzekeringsland, dan is het wellicht voor de hand liggend om een lijfrenteverzekering en een overlijdensrisicoverzekering als “één pot nat” te beschouwen. Toch is het verschil tussen een lijfrenteverzekering en een overlijdensrisicoverzekering één van wezenlijke aard, namelijk: het leven van de verzekerde. Bij de klassieke lijfrenteverzekering vindt uitkering namelijk plaats op voorwaarde dat de verzekerde op de einddatum nog in leven is. Heb je voortijdig het aardse met het eeuwige verwisseld, dan vervalt de betaalde premie en daarmee de gehele inleg aan de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij spint dus garen bij jouw dood, ook al wordt dit je nooit met zo veel woorden gezegd. Bij de overlijdensrisicoverzekering daarentegen is de verzekeringsmaatschappij juist níet gebaat bij jouw overlijden, want een voortijdig verscheiden betekent: uitkeren. Niet aan jou natuurlijk, maar aan je nabestaanden. Weer anders werkt het bij een begrafenisverzekering, waarbij geld gespaard wordt voor het bekostigen van een uitvaart. De lijfrenteverzekering en de overlijdensrisicoverzekering staan dus eigenlijk haaks op elkaar, want financieel gezien dek je bij de ene verzekering het ‘risico’ af dat je in leven blijft, en bij de andere juist niet.

Overlijdensrisicoverzekering versus begrafenisverzekering

Het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een begrafenisverzekering is wat minder flagrant dan de vorige alinea, maar desalniettemin is het een heel andere vorm van verzekeren. Een begrafenisverzekering keert namelijk altijd uit, mits je overleden bent natuurlijk. De overlijdensrisicoverzekering daarentegen komt alleen tot uitbetaling wanneer je verscheiden plaatsvindt vóór de afgesproken einddatum van je verzekering. Er is dus sprake van een tijdelijke verzekering. Bij de begrafenisverzekering heb je de absolute zekerheid dat er op een bepaald moment uitgekeerd gaat worden, immers, iedereen gaat dood. Bij de overlijdensrisicoverzekering hangt het er maar net vanaf wannéér.